Faculty

Neurosurgeons

M.C.Vasudevan M.D, D.N.B
A. Vincent Thamburaj D.N.B, F.R.C.S

Anesthetist

Akila Suresh

Post Graduates

Dr. M. Adarsh Manuel
Dr. Poonam Mohanty
Dr. Gaddam Sai Harish
Dr. Mangal Kumar Rachatte
Dr. Divya Swaminathan

Office staff

Nalini
Venkat
Karthi

Alumni

S.No Name Years
1 Dr. M C Vasudevan 1979 – till date
2 Dr. E V Ravishankar 1984 – 1990
3 Dr. K Sridhar 1985 – 2005
4 Dr. M Bhaskara Rao 1987 – 1992
5 Dr. Nirmal Palit 1989 – 1994
6 Dr. P V Ramana 1991 – 1996
7 Dr. Arjun Srivasta 1992 – 1997
8 Dr. Charulatha Hastak 1992 – 1993
9 Dr. Manoj 1992 – 1992
10 Dr. D Mukherjee 1993 – 1998
11 Dr. V S Hari 1993 – 1994
12 Dr. S. Shajehan 1994 – 1999
13 Dr. Anil Pande 1994 – 2012
14 Dr. Asha Bakshi 1994 – 1999
15 Dr. Praveen Sharma 1997 – 2000
16 Dr. Balasenthil Kumaran M R 1997 – 2004
17 Dr. Satish K 1997 – 2002
18 Dr. Jagdish Chattanali 2001 – 2002
19 Dr. Bobby Jose 1999 – 2005
20 Dr. Nigel Peter Symss 1999 – 2005
21 Dr. Vikram M 2000 – 2006
22 Dr. Sanjeev Dhanuka 2000 – 2005
23 Dr. Koshy Kochuman 2001 – 2006
24 Dr. A N Prasad 2001 – 2007
25 Dr. Venugopal 2002 – 2007
26 Dr. Murali Mohan 2003 – 2008
27 Dr. Amit Kapoor 2003 – 2008
28 Dr. Manish Singh 2004 – 2009
29 Dr. Santhosh Mohan Rao 2005 – 2010
30 Dr. Goutham Cugati 2005 – 2010
31 Dr. Pradeep Kumar Jain 2007 – 2012
32 Dr. Ravindranath Kapu 2007 – 2012
33 Dr. Bojja Venkata Sivaram 2009 – 2014
34 Dr. Harinivas 2009 – 2014
35 Dr. Gowtham Devareddy 2010 – 2016
36 Dr. Omar Bachh 2010 – 2016
37 Dr. Pulak Nigam 2011 – 2019
38 Dr. Bhavin Kumar Patel 2011 – 2019
39 Dr. V.S. Satish Anand 2012 – 2018
40 Dr. M. Shanmugham 2013 – 2019
41 Dr. M. Adarsh Manuel 2014 – 2020
42 Dr. Poonam Mohanty 2016 – 2022
43 Dr. Gaddam Sai Harish 2017 – 2023
44 Dr. Mangal Kumar Rachatte 2018 – 2024
45 Dr. Divya Swaminathan 2019 – 2025