Logo
Dr.Achanta Lakshmipathi Neurosurgical Center

A Post Graduate Institute of VHS Multispeciality Hospital,
Rajiv Gandhi Saalai,Chennai - 6000113,India

Logo

Faculty

Faculty

Neurosurgeons

 • Dr. M.C.Vasudevan M.D, DNB(NS)
 • Dr. Anil Pande MBBS,DNB(NS),MNAMS(NS)
 • Dr. G. Krishna Kumar MBBS,MS(Gen Surg),Mch(NS)

Post Graduates

 • Dr. Gaddam Sai Harish
 • Dr. Mangal Kumar Rachatte
 • Dr. Divya Swaminathan
 • Dr. Anil Jackson

Office staff

 • Nalini
 • Venkat
 • Karthi

Anesthetist

 • Akila Suresh

Alumni

S.No Name Years
1 Dr. M C Vasudevan 1979 – till date
2 Dr. E V Ravishankar 1984 – 1990
3 Dr. K Sridhar 1985 – 2005
4 Dr. M Bhaskara Rao 1987 – 1992
5 Dr. Nirmal Palit 1989 – 1994
6 Dr. P V Ramana 1991 – 1996
7 Dr. Arjun Srivasta 1992 – 1997
8 Dr. Charulatha Hastak 1992 – 1993
9 Dr. Manoj 1992 – 1992
10 Dr. D Mukherjee 1993 – 1998
11 Dr. V S Hari 1993 – 1994
12 Dr. S. Shajehan 1994 – 1999
13 Dr. Anil Pande 1994 – 2012
14 Dr. Asha Bakshi 1994 – 1999
15 Dr. Praveen Sharma 1997 – 2000
16 Dr. Balasenthil Kumaran M R 1997 – 2004
17 Dr. Satish K 1997 – 2002
18 Dr. Jagdish Chattanali 2001 – 2002
19 Dr. Bobby Jose 1999 – 2005
20 Dr. Nigel Peter Symss 1999 – 2005
21 Dr. Vikram M 2000 – 2006
22 Dr. Sanjeev Dhanuka 2000 – 2005
23 Dr. Koshy Kochuman 2001 – 2006
24 Dr. A N Prasad 2001 – 2007
25 Dr. Venugopal 2002 – 2007
26 Dr. Murali Mohan 2003 – 2008
27 Dr. Amit Kapoor 2003 – 2008
28 Dr. Manish Singh 2004 – 2009
29 Dr. Santhosh Mohan Rao 2005 – 2010
30 Dr. Goutham Cugati 2005 – 2010
31 Dr. Pradeep Kumar Jain 2007 – 2012
32 Dr. Ravindranath Kapu 2007 – 2012
33 Dr. Bojja Venkata Sivaram 2009 – 2014
34 Dr. Harinivas 2009 – 2014
35 Dr. Gowtham Devareddy 2010 – 2016
36 Dr. Omar Bachh 2010 – 2016
37 Dr. Pulak Nigam 2011 – 2019
38 Dr. Bhavin Kumar Patel 2011 – 2019
39 Dr. V.S. Satish Anand 2012 – 2018
40 Dr. M. Shanmugham 2013 – 2019
41 Dr. M. Adarsh Manuel 2014 – 2020
42 Dr. Poonam Mohanty 2016 – 2022
43 Dr. Gaddam Sai Harish 2017 – 2023
44 Dr. Mangal Kumar Rachatte 2018 – 2024
45 Dr. Divya Swaminathan 2019 – 2025
46 Dr. Anil Jackson 2020 – 2026